Ukázka dětského horoskopu - jedná se pouze o doprovodný text ke konzultaci, při níž je možné hledat řešení konkrétních otázek nebo problémů, případně k nahrávce na CD, kde se při výkladu snažím podat rodičům v přehledu ty nejdůležitější informace, které jim mohou být užitečné pro rozvíjení jejich dítěte.

 

holčička, narozená v červnu 2007 - přesné údaje záměrně nejsou uvedeny.

 

CHARAKTERISTIKY DĚTSKÉHO HOROSKOPU

 

M. se narodila těsně po novoluní ve znamení Blíženců, proto se dá očekávat, že bude velmi zvídavá, spontánní a přirozeně lačná po kontaktu s lidmi a po novinkách. Může plakat jenom proto, že se nudí. Vyžaduje pozornost, stále nové podněty k pozorování a hraní, uklidní ji vaše slova. Slunce a Luna jsou v opozici k Plutu, to může souviset s potřebou získat si respekt rodičů, případně bude mít potřebu prosazovat se vůči silným autoritám. Schopnost komunikovat, lehkost a hravost a všestrannost bude moci uplatnit i ve svém povolání.

Merkur ve znamení Raka mívá velkou fantazii a představivost a velmi dobrou paměť na zážitky už z útlého dětství. Na učení musí mít chuť a náladu, jinak jí k ničemu nedonutíte. Nejlépe si zapamatuje to, co je jí blízké, s čím má spojený nějaký citový vztah nebo zážitek.

V horoskopu M. je kromě vzduchu (intelekt, přizpůsobivost) silný i ohnivý živel (aktivita, emoce). Venuše ve znamení Lva potřebuje tvořit, hrát si a předvádět se. Ideální bude činnost v kolektivu – zpěv, tanec, divadlo a podobně.

Mars v Beranu se prosazuje rázně a bezprostředně, vztek se rychle uvolní. Vhodné jsou sporty, kde je možné uplatnit akceschopnost, odvahu, průbojnost. Je potřeba nabádat k opatrnosti a disciplíně.

Zapadající Uran může zvyšovat potřebu samostatnosti a nezávislosti, může vás překvapovat, do vztahů jí raději nemluvte.

Díky Ascendentu v Panně může M. působit celkem mírně a poslušně, dokáže velmi pozorně pozorovat okolí a dělat si svůj názor – co je dobré, co je špatné. Vysvětlete jí, že nic nemusí být dokonalé a že většinu chyb je možné napravit, aby z tohoto nepramenily nějaké úzkosti.

 
 

ZÁKLADNÍ PSYCHICKÉ FUNKCE

 
Živly
vypovídají o psychických funkcích dítěte.
V horoskopu převažuje vzdušný a ohnivý živel:
 

Vzduch: (Blíženci, Váhy, Vodnář)

Dítě s převahou vzdušného živlu je přemýšlivé, klade důraz na informace a pojmy, potřebuje stále o něčem diskutovat. Vzduch zobrazuje naši potřebu vztahů. Společenský živel, zaměřený na kontakt s druhými. Dítě může mít schopnost abstraktního myšlení. potřebuje neustále nějaké podněty, aby se nenudilo. Před usnutím potřebuje zklidnit.

 

Oheň: (Beran, Lev a Střelec)

Dítě je spontánní a rychlé, plné energie. Vřele objímá, je plné nadšení a inspirace. Oheň podporuje odvahu, sílu a sebekontrolu, silnou touhu po sebevyjádření a potřebu svobody. Dítě může být netrpělivé, potřebuje hodně aktivity, pobyt na sluníčku.

 

Chybí země: Dítěti může dělat problém řešení každodenních úkolů, organizace času a prostoru, musí se naučit pečovat o své tělo. Obdělávejte zahradu, stůjte na trávě, objímejte strom nebo vyřezávejte ze dřeva.

 
 
Modality:
 

V horoskopu převažuje proměnlivá modalita

Proměnlivá znamení jsou pružná a přizpůsobivá. Nestrannost posiluje jejich schopnost sjednocení. Základní potíž tkví v jejich nerozhodném ”sezení na dvou židlích”. U dítěte pozor na přehánění, využívání rodičů a marnotratnost. (Blíženci, Panna, Střelec, Ryby)

 
 
Domy
 

Převažují aktivní domy: dítě aktivní, potřebuje stále nějaké nové činnosti, ochotně se pouští do nových věcí.

 

JAK SE DÍTĚ TVÁŘÍ A DÍVÁ NA SVĚT

 

Ascendent znázorňuje masku, kterou na sebe člověk aktivně bere, roli, kterou hraje. Znamení na Ascendentu odpovídá dojmu, který dotyčný vyvolává u ostatních, to, jak jiní očekávají, že se bude chovat a on se tomu zpětně přizpůsobuje.

 

 Ascendent v Panně: Puntičkářské chování budí dojem dokonalosti. Toto dítě novou situaci nejprve analyzuje. Uvažuje logicky, selským rozumem, má sklon zbytečně se trápit maličkostmi. Malé dítě chce být čistě upravené, větší dítě může být velmi vybíravé. Toto dítě bývá nesmělé a neprůbojné, působí však sympaticky a je vždy ochotné pomoci. Je kritické jak k sobě, tak k ostatním. Musí se učit společenskému taktu. Vybízejte toto dítě k odpočinku a menším nárokům na sebe sama. Toto dítě bývá velmi skromné a potřebuje dělat něco užitečného.

 
 

ZÁKLADNÍ PROJEV ŽIVOTNÍ EMERGIE

– V CO POTŘEBUJE DÍTĚ VYRŮST

 
Slunce

Energie Slunce ukazuje základní potenciál, dítě se snaží ze všech sil tuto energii projevovat, ale do svého slunečního znamení teprve postupně pomalu dorůstá.

 

Dítě se Sluncem v Blížencích může být oslnivé, bystré, čilé a živé. Intenzivně se zajímá o své okolí, je činorodé a brzy se unaví. Stále mluví, stále klade otázky a chce znát odpověď.

Ve škole se zajímá o všechno nové, ale špatně udržuje pozornost déle na jednu činnost. Je třeba vést je k tomu, aby věci dokončilo. Rádo čte a nejlépe se učí pomocí slovní komunikace. Dobrou metodou je škola hrou a humorné prostředí. Nejhorší je nuda – nerado se učí věci nazpaměť.

Ke kázni je možné je přimět vysvětlením. Logické důvody přijme.

Ve které oblasti se bude projevovat životní síla

 

Slunce v 10. domě: V oblasti profese a společenského postavení.Toto dítě touží po uznání. Potřebuje brzy nějaké funkce, nějaké potvrzení své autority. Toto dítě může přenášet svou individualitu na matku nebo na otce. Přebírá jejich potřeby a přání na sebe. Nemělo by dělat vše jen pro to, aby dostalo pochvalu od otce nebo matky.

 
 

JAK DÍTĚ VNÍMÁ OTCE

 

způsob, jakým dítě chápe otce, naznačuje v horoskopu energie Slunce, jeho aspekty se Saturnem a Jupiterem a znamení, ve kterém Slunce stojí.

 

Slunce v Blížencích: Dítě na svém otci oceňuje především intelekt, bystrost a humor. Směje se s ním, probouzí v otci dětskou duši, je nadšené novými nápady a dobrodružnými aktivitami, které s otcem podniká.

 
Slunce a Saturn harmonický aspekt

Aspekty Slunce a Saturna vyvolávají obtížné vztahy mezi dítětem a otcem. U harmonických aspektů dítě lépe respektuje autoritu a vzor otce.

Toto dítě potřebuje, aby je otec i jiní důležití muži v životě vedli s láskou, trpělivostí a porozuměním.

 
Slunce a Neptun harmonický aspekt

Dítě má problémy s tím, aby vidělo otce v reálném světě. Dítě si ho může idealizovat, nebo otec může z jeho života úplně zmizet.

I harmonické aspekty zastírají objektivní vnímání, dítě vidí jen iluzi otce. Problémy i v pohledu na sebe sama, dítě vidí vzor skrz růžové brýle. Dítě bývá zklamané, když odhalí svůj omyl.

Tyto aspekty volají po přímém a čestném vztahu mezi otcem a dítětem.
 
Slunce a Pluto dynamický aspekt

Dítě může v otci vidět nedostižného hrdinu. Dítě může otce vnímat jako všemohoucího, vševědoucího člověka, to může blokovat jeho vlastní sílu.

Otec může dítěti připadat nemilosrdný. (I bez důvodu)

Je třeba, aby mu otec neustále připomínal, že ho má velmi rád a že si ho váží.

 
 

CITOVÉ POTŘEBY DÍTĚTE

 
Luna

Luna symbolizuje přijímající lidskou přirozenost. Je to přijímající podvědomá mysl. To je základ, ze kterého pramení naše zvyky. Luna představuje v horoskopu nejvyšší potřebu. Tato potřeba musí být uspokojována, aby dítě dosáhlo pocitu vnitřní jistoty.

 

Dítě s Lunou v Blížencích potřebuje rozmanitost a intelektuální kontakt s ostatními. Nevydrží dlouho u jedné věci, potřebuje časté změny v činnosti. Nejlépe se cítí v prostředí, které ho stále stimuluje k přemýšlení nebo ke komunikaci, kde se děje najednou více věcí. Je potřeba učit ho delšímu soustředění

 

Postavení Luny v domě ukazuje na oblast, kterou dítě nejvíce potřebuje a kde je nejspontánnější.

 

Luna v 10. domě: Toto dítě je zcela závislé na tom, zda má milující matku (případně otce). Citlivě reaguje na jejich problémy. Bývá neobyčejně citlivé na to, co si o něm myslí druzí a jak ho hodnotí okolí. I v povolání uplatní mateřské a pečovatelské vlastnosti.

 

Luna a Pluto dynamický aspekt

Dítě je velmi citlivé a může se snadno cítit překvapené svými emocemi.
Může emoce potlačovat a může vnímat extrémní pocity strachu.

Tento aspekt také provází obrovská životní síla. Tyto děti potřebují rozvinout svoji osobní sílu a uvědomit si, že je správné, když ji mají. Potřebují svobodu citů i svobodu jejich vyjádření.

 
 

LUNA A ZPŮSOB, JAKÝM DÍTĚ VNÍMÁ MATKU

 

Způsob, jakým dítě vnímá matku nesouvisí s tím, jak na sebe pohlíží matka sama. Jak dítě dospívá, bude toto chápání matky indikátorem jeho vlastní mateřské lásky a schopnosti pečovat o druhé.

 

Dítě s Lunou v Blížencích vidí matku jako duševně čilou, hovornou, přizpůsobivou bytost, někdy obtížně polapitelnou. V očích dítěte je činorodá, zvědavá, se vztahem ke společenskému životu.

 

Luna a Pluto dynamický aspekt

Dítěti s aspekty Luny a Pluta může někdy připadat, že matka má oči vzadu. Matka je silná, přitažlivá a pro dítě i vševědoucí bytost. Někdy může být matka tak silná, že se dítě cítí pohlceno její sílou a ztrácí vlastní osobnost.

Matka může dítěti pomoci, když se bude snažit o otevřenou komunikaci. Je třeba, aby mu už v prvních letech života dala možnost rozvinutí a uplatnění jeho vlastní síly. Nesmí ji potlačovat!

 
 

INTELEKTUÁLNÍ POTŘEBY

 
Merkur

Merkur vypovídá o způsobu komunikace, který je pro dítě nejsnazší. Lépe poznáme oblasti, které budou dítě zajímat. Když povzbuzujeme dítě ke způsobu uvažování, které je mu vlastní, podpoříme jeho intelektuální sebevědomí a můžeme mu dodat větší chuť k učení.

 

Merkur se blížil do obrátky, to může posilovat intelekt, představivost, zvídavost, ale také neklid. Merkur je bez aspektů k dalším planetám, proto může být problém intelekt a představivost naplno využít.

 

Dítě s Merkurem v Raku komunikuje empaticky a s citem. Mysl je ovlivňována city, je mu těžko rozlišovat mezi citem a myšlenkou. Učení napomáhá mimořádná paměť dítě věci vnímá jakoby mimoděk. Často přebírá model myšlení, který přijalo v rodině, někdy i nekriticky. Nesprávné názory přijaté v dětství mohou napáchat škody v pozdějším životě, protože jsou pevně zakotvené. Ptejte se dítěte, jaký má z věcí pocit, a ne, co si o nich myslí. City jsou důležitější než logika. Je však třeba učit ho objektivnosti. Když je citově rozrušené, vnímá svět zkresleně. Klid a soucit může obnovit jeho duševní rovnováhu.

Toto dítě spoléhá na instinkt a intuici, je zaměřené na tradici, nenechá se unést kdejakou moderní vlnou.

 
Postavení v domech

Postavení Merkuru v domě vypovídá o oblasti, která bude pro dítě nejzajímavější. Používáme je k určení intelektuálních zájmů dítěte a oblíbeného způsobu učení.

 

Merkur v 10. domě: povolání může souviset s psaním, vyučováním, obchodem, sdělovacími prostředky, dopravou. Matka může hodně dítě intelektuálně povzbuzovat.

 
 

TVŮRČÍ SEBEVYJÁDŘENÍ A TALENT, PROŽÍVÁNÍ LÁSKY

 
Venuše

Znamení, ve kterém stojí Venuše je základem uměleckého nadání dítěte. Sledujeme také planety, které jsou s Venuší v nějakém aspektu.

 

Venuše ve Lvu: toto dítě může uplatnit svůj kladný vztah k divadlu a herecký talent. Pohybový projev, tanec. V tvůrčím projevu bude silný emotivní přístup.

 
Venuše a Jupiter harmonický aspekt

Aspekty, zvláště harmonické, propůjčují jistotu. Tyto děti často ke svému tvůrčímu vyjádření přitahují podporu ostatních. Může je snadno inspirovat učitel. Rády cestují a čtou, nadání pro psaní a veřejné projevy. Jsou také oporou pro druhé.

 

Postavení Venuše v domě ukazuje na oblast, kde se může tvořivost a láska nejlépe rozvinout:

 

Venuše v 11. domě: toto dítě může být velmi přátelské a bude dobře, když se naučí spolupracovat s ostatními v nějakém kroužku nebo skupině.

 
 

TĚLESNÉ POTŘEBY DÍTĚTE

Aktivita a schopnost sebeprosazení

 
Mars

Energie Marsu je přímá, aktivní a rozhodná. U dětí se tato síla projevuje jako výbuchy tělesné aktivity a jako základní temperament. Projevem Marsu je i zloba.

 

Dítě s Marsem v Beranu: Toto dítě jedná asertivně. Překypuje tělesnou energií. Potřebuje hru, potřebuje venku běhat a křičet. Uzavření v místnosti snadno může vyvolat agresivitu. Je třeba přebytek energie nasměrovat do nějaké neškodné činnosti, třeba boxovací pytel nebo štípání dříví. Tuto energii nelze potlačovat, stejně by časem vybuchla.

Toto dítě potřebuje všude a ve všem první. S tím je spojená i odvaha a ochota riskovat. Musí se naučit, že činy mají své následky. Dá se brzy očekávat i sexuální aktivita.

 

Postavení Marsu v domě ukazuje na oblast, kde je dítě nejvíce aktivní a kde se odvážně prosazuje.

 

Mars v 8. domě: dítě se může zajímat o tajemné záhady, může se snažit i bojovat proti skrytým nepřátelům. V dospívání může jít o sexuální energii, kterou bude třeba usměrňovat.

 
 

Mars ve znameních: vhodné rekreace a sporty

Chceme-li určit druh sportu, který by mohl dítě bavit, poslouží nám jako vodítko znamení, ve kterém je umístěn Mars.

Nalezení vhodného sportu je klíčem k tomu, aby si dítě vytvořilo trvalé zásoby fyzické energie.

 

Beran: Mars v Beranu obvykle znamená temperament, plno energie. Dítě mohou přitahovat bojová umění. Rádo posiluje, zlepšuje své výkony a rekordy. Může mu vyhovovat běh, hlavně sprint, baseball, tenis, gymnastika, akrobacie, šerm, tanec.

 
 

JAK SE DÍTĚ POTŘEBUJE ROZVÍJET

 
Jupiter 

Jupiter dítěti dává touhu po poznání. Tato energie mu pomáhá překonat hranici individuality a dosáhnout pochopení Univerzální Pravdy. Skrze Jupitera získává smysl pro čest a základní životní filozofii. Jupiter posiluje důvěru, nadšení a optimismus.

U dítěte se Jupiter projevuje jako touha po rozvoji a růstu.
 

Jupiter ve Střelci: Obzory může rozšiřovat zejména cestováním a četbou.

 
Retrográdní planety

Když se planeta pohybuje retrográdně, zdá se, že její energie je dlouho zaměřena do nitra, než se projeví navenek. Tato vlastnost může být užitečná, protože umožňuje hlubší vhled do podstaty této energie. Někdy je však přítomnost retrográdních planet spojena s pocitem frustrace.

 
Retrográdní Jupiter

Člověk s retrográdním Jupiterem může mít zesílenou osobní víru, protože jeho ideály a filozofické názory se vyvíjejí v nejhlubším nitru. Tyto ideály a mravní zásady mohou všeobecně vytvářet hráz mezi takovým člověkem a společností.

 

Postavení Jupiter v domě ukazuje na oblast, kde se dítě potřebuje nejvíce rozvíjet, a ve které také nejvíc očekává

 

Jupiter ve 3. domě: Toto dítě může být dost výmluvné. Dokáže přemýšlet v širších souvislostech. Může být vášnivým čtenářem. Některé problémy může zveličovat. Může to být velmi zvídavé, informacemi nenasytné dítě, může mít touhu cestovat, poznávat daleké světy. Pravděpodobné je přátelské chování, dobré vztahy se sourozenci. Tato konstelace je velmi příznivá pro školní vzdělání, dítě se ve škole může naučit víc věcí než doma.


STRACH A DISCIPLÍNA

 
Saturn

Energie Saturna je disciplinovaná, systematická a zodpovědná. Nejprve se projevuje jako zákazy, omezení a očekávání rodičů. Pak přejímají úlohu Saturna školy.

Poskytuje dítěti pocit vnitřní jistoty.

Saturn symbolizuje čas a ovládá také pojem o čase. Dítě se musí naučit, že některé věci vyžadují čekání.

Další Saturnovou stránkou je disciplína. Můžeme se podívat na dům, ve kterém Saturn stojí, abychom přišli na to, ve kterých oblastech se disciplína bude nejvíc uplatňovat a jakou bude mít podobu.

 

Postavení Saturnu v domě ukazuje na oblast, kde má dítě největší obavy, kde hledá oporu a pevný bod, kde musí překonávat strach nebo zábrany, kde bude projevovat smysl pro řád a odpovědnost.

 

Saturn ve 12. domě: Dítě může mít zakořeněné psychické úzkosti z prenatálního života. Může mít neurčitý strach nebo pociťovat zbytečnou vinu. Potřebuje velkou podporu a lásku.

 
 

POTŘEBA SVOBODY A VÝJIMEČNOSTI

 
Uran  

Uranská energie je plná změn. Poskytuje smysl pro nezvyklé, výstřední a jedinečné stránky života. Tato energie pracuje na úrovni intuitivního vnímání a propůjčuje nám jasnozřivost. To je ta stránka života, která umožňuje přesun na vyšší úroveň vědomí.

Děti se silným Uranem si mohou stěžovat, že nezapadají mezi své vrstevníky. V tomto případě ujistěte dítě, že je ve své jedinečnosti prostě jiné než ostatní. Uran nám dává zvláštní intuitivní schopnosti.. Je-li Uran v horoskopu silný, člověk může ukazovat druhým cestu.

 

Dům, ve kterém stojí Uran nám ukazuje tu stránku osobnosti, která bude jedinečná. Uran je dobrým indikátorem mimořádných talentů.

 

Uran v 6.domě: Toto dítě potřebuje pracovat svým způsobem a svým tempem. Těžko ho donutíte dělat nudné práce, které ho nebudou bavit. Spíš se bude snažit experimentovat.


SNY, TOUHY A FANTAZIE

 
Neptun

Neptun symbolizuje mystické a požitkářské aspekty života. Neptunovy vibrace zvyšují citlivost, která působí ve všech oblastech života.

Neptunovým královstvím je také fantazie. Abychom podpořili představivost a tvořivost dítěte, měli bychom ho naučit, jak rozlišovat mezi hmotnou skutečností a vnitřní realitou.

 
Retrográdní Neptun

Neptunova energie nás vtahuje do nitra, do říše snů, představ, fantazií a úniků. Když je Neptun retrográdní, tato energie je daleko hlubší a citlivější. Může tu být silná touha po úniku od běžného světa a jeho tlaku. V takovém případě je nezbytně nutné pozitivně využít tvůrčí představivost. Tyto děti také potřebují pochopit už v raném věku rozdíl mezi hmotnou realitou a fantazií a iluzemi. Neptunovo postavení v domě nám ukazuje oblast, ve které bude dítě potřebovat tvořivé vyjádření, aby se odpoutalo od běžného světa.

 

Umístění Neptuna v domech naznačuje ty oblasti, které budou obzvlášť citlivé a ve kterých se budou uplatňovat jemnější stránky osobnosti.

 

Neptun v 6. domě: toto dítě může mít citlivý nervový systém a větší náchylnost k nemocem. Souvisí to s vnímavostí a větší otevřeností k vnějším vlivům. Musí najít rovnováhu mezi dopřáváním si a různými dietami.

Může být citlivější i na léky, někdy stačí menší dávky, později pozor na drogy a alkohol. Vše může mít silnější účinky. 

SÍLA MOCI A PROMĚNY

 
Pluto

Pluto se projevuje na velmi hluboké a intenzivní úrovni. Tato energie je normálně lidskému vědomí nepřístupná. Plutovy síly vyžadují určitý čas, aby se projevily, ale jakmile se vynoří na povrch, fungují jako katalyzátor transformace a regenerace.

Dům, ve kterém stojí Pluto bude tou oblastí života, ve které budou probíhat nejhlubší přeměny.

 
Retrográdní Pluto

Dětem s retrográdním Plutem mohou rodiče pomoci pochopit jejich osobní sílu             v různých situacích a ve vztazích s ostatními lidmi. Dítě může být někdy poněkud nedůvěřivé a potřebuje rozvinout víru v sebe sama. Učte je rozvíjet čestné jednání.

 

Pluto ve 4. domě: dítě je v domovské sféře nejzranitelnější, potřebuje pochopení svých náruživostí, potřebuje naprosto férové a pravdivé jednání. Má silný pud sebezáchovy.

 
 

KRITICKÁ OBDOBÍ DĚTSKÉHO VÝVOJE

 

v lednu, dubnu a říjnu 2014 bude vrcholit

Rozběžná kvadratura: Ve věku sedmi let se začíná projevovat vědomí Saturnovy síly.(1. kvadratura). Dítě si začíná cítit odpovědné za téměř všechno, co se stane. Rodiče si musí uvědomit, že v tomto věku potřebuje dítě velkou podporu.

První krize se objevuje ve věku 7-8 let, kdy Saturn stojí v kvadratuře ke své natální poloze. Dochází k prvnímu pokusu o prosazení ”Já” vůči tlaku rodiny a prostředí. Dítěti se říká, že je ve věku, kdy už má mít rozum a už nemá reagovat na sdělení typu ”protože jsem to tak řekl”. Dítě poprvé zpochybní autoritu rodičů a učitelů. Začne chtít vybírat si sám šaty a jídlo, chodit později spát. Může to být doba velkých volních konfliktů, kdy dítě hledá stále více způsobů, jak se prosadit. Chce se dostat výš v hierarchii, být autoritou. Při uskutečňování těchto záměrů má výhodu před menšími, může se začít chovat nadřazeně vůči spolužákům nebo mladším sourozencům, a pokud nemá mladšího sourozence, může se na něj vyptávat nebo se ho dožadovat. Obvyklým střetem se Saturnem (společenským omezením) v tomto věku bývá přistižení při krádeži. Jestliže už před dosažením tohoto věku dítě něco vzalo, bylo to proto, že nebylo schopno rozlišovat mezi vlastnictvím ostatních a svým. Ve věku sedmi let je však pojetí vlastnictví jasně definováno a dítě dobře ví, že brát něco, co patří někomu jinému, je špatné. V tomto případě si už dítě prověřuje autoritu společnosti. Nakonec je při činu přistiženo a musí být přiměřeně potrestáno.

 Pokud se nepoučí z lekce první saturnské kvadratury v této době, bude mít v dospělosti sklony k asociálnímu chování. Rodič si musí samozřejmě uvědomit, že ve věku sedmi let jsou to jen lekce, které je nutno absolvovat jako součást přirozeného procesu růstu.

 

v březnu, srpnu a prosinci 2022 bude přesná

Opozice: Ve věku kolem 14 let (Saturnova opozice) se u dítěte rozvíjejí fyzické schopnosti, díky kterým se může zdát dosti silné, nemá však ještě zafixovaný přirozený pocit osobní zodpovědnosti. V tomto věku obvykle dostává velké množství nařízení a omezení, která mladý člověk nepřijímá. Úkolem rodičů je pomocí otevřené komunikace najít způsob, jakým dát dospívajícímu člověku přiměřenou osobní zodpovědnost a zároveň potřebnou míru svobody.

Celé toto období je charakterizováno drastickým zmítáním mezi dětskostí a dospělostí. V jednom okamžiku je člověk příliš mladý a v dalším zase příliš starý. Při prvních pokusech o létání na vlastních křídlech formující se jedinec zjišťuje, že být dospělým vůbec není takové, jak si původně představoval. Ruku v ruce se svobodou přichází i zodpovědnost, a čím je větší svoboda, tím větší je i zodpovědnost. I když se v tomto období zdá, že největší problém představuje sexualita a párové vztahy, jsou jenom částí této krize. Intelekt rozvíjí své objektivní vlastnosti a je využíván ke kritickému hodnocení. Toto je skutečný bod obratu dospívání - není to už jen biologické uvědomování si pohlaví a společenských vztahů - ale daleko hlubinněji konfrontace s objektivním hodnocením rodiny, všech vzorů autority a společnosti samotné. V naší společnosti sem patří i sdělovací prostředky a vláda.

 Při svých pokusech odtrhnout se od rodičovských a rodinných omezení se adolescent často staví do postoje otevřené vzpoury. Chudáci rodiče nejsou schopni udělat NIC správně. Adolescent má námitky vůči všemu- od jídla, které rodiče jedí, až po jejich základní morální hodnoty. Skupina stejně starých druhů nahrazuje rodiče, učitele a někdy i zákony společnosti jako konečné autority, popularita mezi druhy je v této době nejvyšším cílem.

Formující se jedinec lpí na svých zásadách oblékání a chování mnohdy téměř s náboženským zápalem. Je to přirozený krok směrem k úplné nezávislosti, ale dokud se jedinec nedostane za rámec této závislosti na souhlasu skupiny, nebude se jeho ego dále vyvíjet tvůrčím směrem. Utíkání od odpovědnosti je dalším přirozeným jevem tohoto věku. Obvykle se to projevuje vyhýbáním se domácím pracím, někdy je však forma daleko drastičtější a až škodlivá - třeba raný sňatek. Tím, že si jedinec vybere jediného partnera a předčasně se odpoutá od svých druhů, může pak najednou mít pocit, že ztrácí půdu pod nohama. Reakcí pak často bývá útěk z manželství - znovu tedy přistihuje sám sebe, že ”utíká z domu”.

 Jestliže Saturn (zákony společnosti) proti dítěti tvrdě nezakročil v době, kdy v sedmi letech ukradlo první žvýkačku, pak může jako dospívající znovu prověřovat fungování systému další krádeží. Když se mu daří unikat, jsou kradené věci stále cennější. Dříve nebo později jej Saturn dostihne.

 V tomto období je nutné mít na paměti, že dospívající potřebuje nějakou oficiální autoritu, proti které by mohl rebelovat. Pokud se mu nestanoví žádná pravidla kázně, pak zajde až tak daleko, jak to bude pro vybití jeho energie potřebné. Rodiče, kteří ponechávají v tomto období dětem absolutní volnost, jim prokazují medvědí službu, naopak - to je to opravdové ”kažení dítěte”.

   
 

Upozornění na další důležité tranzity:

 
V listopadu 2008, únoru a srpnu 2009 bude Saturn přecházetpřes Ascendent – může to být důležitá etapa vyzrávání, dítě potřebuje více podpory, ale také respektování určitých práv a samostatnosti jednání – samozřejmě s ohledem k věku.