Ukázka partnerského horoskopu pro ženu, kterou zajímalo srovnání s jejím partnerem (údaje o času a místě narození záměrně nejsou uvedeny)
    Tento horoskop je možné vypracovat jako doplněk k jednomu nebo k oběma osobním horoskopům. Podrobný výklad obecných předpokladů a návodů pro partnerský život je obsažen již v osobním horoskopu.


    PARTNERSKÝ HOROSKOP


    Vy máte Slunce ve Vodnáři, váš partner má Slunce ve Štíru
    Vztah Štíra a Vodnáře je v mnohém napjatý. V první fázi bývá Štír okouzlen Vodnářovým idealismem a fantazií. Brzy však zjistí, že tyto ideály jsou jiné než jeho. Zatímco Šír je soustředěn do hlubin lidského bytí, Vodnář si buduje vzdušné zámky kdesi v ideálním světě. Štír se může uchylovat ke své mlčenlivosti a nerudné komunikaci. Vodnář se mu může zdát chaotický, bez vnitřní kázně, jeho sny se mu zdají nepraktické. Štíra může dráždit i sexuální nezájem partnera. Spojuje je touha k proměnám. Vodnář by chtěl netrpělivě realizovat budoucnost, Štír dosahuje zásadního obratu destrukcí zábran.
    Ve vašem případě je příznivé, že on má Slunce i Lunu ve znamení, kde vy máte ascendent. Znamení Štíra je však obtížné, oba prožíváte hluboce, ale citový soulad se díky vaší uzavřenosti hledá obtížně.

    Vzájemné srovnání:

    Vaše Slunce jsou navzájem v kvadratuře. Vaše individuální vůle jsou ve sporu, vaše cesty míří odlišným směrem. Může to vést k nekonečným bojům. Pozitivním rysem těchto bojů může být vlastní posílení v neustálém zápase, nebo přijmete to, co se můžete navzájem od sebe naučit.

    Vaše Luna je v kvadratuře na jeho Pluto: Luna může mít pocit, že je Plutem psychicky držena pod zámkem. Často si to ale nepřipustí nebo ani neuvědomí. Pluto se může k Luně chovat pohrdavě, protože mu připadá slabá anebo žalostná. Luna se může instinktivně mstít, případně citově vydírat. Tato interakce může nahlodávat vzájemná citová pouta, ale ta mohou být postupně obnovena.

    Jeho Merkur je v konjunkci s vaším Neptunem. Tato interakce vám umožní vidět dál a jasněji než u jiných lidí, předpokladem je ale vaše dostatečná zralost a oddělení vlastních ideálů od iluzí a pouhé fantazie od předvídavosti. Toto spojení je možné využít pro tvůrčí inspiraci, kterou lze využít v umění nebo v terapii. Merkur by neměl zpochybňovat Neptunovy vize, Neptun by neměl považovat Merkura za příliš kritického a bez představivosti.

    Jeho Merkur je v sextilu na vaše Pluto: podporuje hluboké diskuse, které se mohou týkat i okultních nebo psychologických témat. Pluto může napomáhat zlepšení nebo přetváření Merkurovy kariéry. Pluto může cítit uspokojení ze svého účinku na Merkura.

    Jeho Venuše je v sextilu na váš Neptun: toto spojení podporuje láskyplné a harmonické city, které jsou velmi jemné a duchovní. Venuše naplňuje Neptunovu představivost a touhu, Neptun Venuši inspiruje společensky nebo umělecky. Je to výborná interakce pro jakoukoli tvůrčí nebo uměleckou činnost. Je to celkem slabé působení, které nemůže zaručit trvání vztahu, ale něha a nostalgie může přetrvat v každém případě.

    Jeho Venuše je v konjunkci s vaším Plutem: Tato interakce podporuje silnou nevědomou přitažlivost. Možná si nebudete dlouho uvědomovat, jak hluboce jste spojeni. Ze strany Pluta se mohou projevit pocity žárlivosti, bude chtít, aby Venuše naplnila jeho citová očekávání. Jedna krize za druhou vztah obnovuje. Možná i navzdory vaší vůli.

    Jeho Mars je v trinu na váš Jupiter: Mars má potřebnou energii a Jupiter ví, kam ji nasměrovat. Proto toho spolu můžete hodně udělat. Věnujte se společné činnosti ve volné přírodě, sportujte, nebo choďte mezi lidi a cestujte, zabavte se nějakou fyzickou aktivitou.
    Když se zaměříte na nějaký vyšší cíl, máte naději, že ho dosáhnete a ještě ukážete druhým, jak na to.

    Váš Jupiter je v konjunkci s jeho descendentem: Jupiter může přimět druhého, aby přijal stinnou stránku své osobnosti a naučil se chovat poctivěji a otevřeněji. Partner bude mít alespoň zpočátku pocit, že mu Jupiter přináší štěstí a bude se cítit přitahován jeho sdílností a filosofií. Tato interakce napomáhá vzájemné slušnosti a otevřeným projevům dobré vůle.

    Jeho Jupiter je v kvadratuře na vaše Pluto: Jakékoli výstřelky, hýření nebo neopatrné chování může vést ke krizi. Hrozí nedbalé úsudky nebo chování. Můžete vynášet na povrch nějaké tabuizované problémy týkající se zákonů nebo sexu. Vyhýbejte se pocitům podrážděnosti a přijměte fakt, že jste jen lidé. Smíření souvisí s pochopením, že ani jeden z vás nemůže mít poslední slovo. To náleží něčemu vyššímu.

    Co můžete udělat pro svůj vztah:

    Slunce ve Vodnáři: využívejte svého smyslu pro nestrannost, ale nebuďte příliš neosobní. Podporujte u druhého pocit výjimečnosti. Ponechejte druhému prostor ke svobodě. Snažte se zvýšit svou spolehlivost a vypočitatelnost.

    Luna v Raku: máte potřebu být s druhým v bezpečí, ale nevytvářejte si závislost a dusivou atmosféru. Vzbuzujte v  partnerovi pocit, že k vám patří a že o něj pečujete. Ale nevnucujte druhému péči, o kterou nestojí.

    Ascendent ve Štíru: nesnažte se pátrat jako sonda v nitru druhého. Snažte se být otevřenější a pravdivější. Vyvarujte se ironických poznámek a tajnůstkářství.

    Společný horoskop - průsečík času a místa narození:

    Tento horoskop je velmi sehraný, planetární energie jsou navzájem úzce propojené. Je zde plno dynamických aspektů, které vytvářejí jiskření a přitažlivost, je však třeba zacházet s touto přitažlivou energií velmi opatrně, aby nepřerostla v rozpory.
    Vrcholy pravidelných dynamických útvarů představují Slunce, Venuše a Luna. To by mělo zajistit dostatek vůle pro společné soužití, vzájemnou vstřícnost a citový soulad.


    Shrnutí:

    Vztah nevpadá na snadné plynutí růžovou zahradou, ale má velmi silná nevědomá propojení. Využijte své pevné vůle a  schopnosti přetvářet sami sebe. Nikdy to nechtějte po tom druhém.